toyota
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1460 W555D57L1074)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win toyota (1445) xboy69u (1420) 35S
2 win toyota (1429) nd2 (1460) 55S
3 win toyota (1407) dungtran01 (1625) 45S
4 lose toyota (1420) killtimes (1496) 28S
5 win toyota (1400) tangkong (1547) 20S
6 win toyota (1382) nyk117noelbo (1474) 21S
7 lose toyota (1397) limk2011 (1424) 35S
8 lose toyota (1389) llehoang (1363) 32S
9 lose toyota (1405) Lee504 (1382) 26S
10 lose toyota (1421) DTX (1417) 33S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by toyota, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames