totden7279
Cờ nhanh: 1457 W412D15L452
Cờ chậm: 1694 W206D35L187)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win vanvietsd12 (1518) totden7279 (1683) 23S
2 win melbourne (1624) totden7279 (1669) 117S
3 win totden7279 (1652) thanhbinh321 (1700) 4S
4 lose thanhbinh321 (1685) totden7279 (1667) 30S
5 lose zymosis (1485) totden7279 (1472) 24F
6 win cugo (1556) totden7279 (1654) 15S
7 win totden7279 (1641) saokemthe (1558) 81S
8 lose saokemthe (1539) totden7279 (1660) 17S
9 win onggia99 (1630) totden7279 (1645) 92S
10 lose totden7279 (1658) CHESSFORFUN (1744) 42S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by totden7279, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames