tomphucphich
Cờ nhanh: 1774 W258D35L253
Cờ chậm: 1807 W105D13L88)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win huongngo (1775) tomphucphich (1792) 31S
2 win tranvietha (1873) tomphucphich (1773) 29S
3 win tomphucphich (1757) tongseng (1757) 45S
4 win tongseng (1773) tomphucphich (1741) 23S
5 lose tomphucphich (1751) Old_Tan (1955) 32S
6 lose szechow (1623) tomphucphich (1771) 28S
7 win tomphucphich (1760) essnsw (1613) 12S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames