tommytruong7
Cờ nhanh: 1854 W8389D683L5231
Cờ chậm: 1570 W8D1L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tommytruong7 (1873) GrandMaster (1748) 24F
2 win trinh69 (1888) tommytruong7 (1857) 62F
3 lose tommytruong7 (1877) GrandMaster (1740) 44F
4 lose tommytruong7 (1898) goodlife (1708) 24F
5 win huanmaokhe86 (1709) tommytruong7 (1888) 33F
6 lose tommytruong7 (1905) MMA_2019 (1854) 100F
7 win tommytruong7 (1890) iLose (1874) 1F
8 win tommytruong7 (1874) nguoixala (1888) 28F
9 draw tommytruong7 (1874) MMA_2019 (1854) 105F
10 draw tommytruong7 (1874) MMA_2019 (1854) 84F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tommytruong7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames