tommytruong7
Cờ nhanh: 1893 W8666D696L5403
Cờ chậm: 1570 W8D1L7)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tommytruong7 (1895) ylien (1812) 131F
2 win tommytruong7 (1880) nokidding782 (1874) 52F
3 lose tommytruong7 (1899) ylien (1793) 116F
4 win tommytruong7 (1886) ngtandung (1817) 54F
5 lose tuyetrang00 (1933) tommytruong7 (1901) 1F
6 lose tbhautb (1951) tommytruong7 (1931) 1F
7 lose tommytruong7 (1951) mediacom (1812) 34F
8 win tommytruong7 (1939) tabby (1819) 24F
9 win tommytruong7 (1924) rOBosAtthU (1896) 29F
10 win tommytruong7 (1912) conocnho (1806) 24F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tommytruong7, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames