tomhi12
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2032 W6647D586L6054)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Lenh_Xe_Xac (2079) tomhi12 (2015) 67S
2 lose tomhi12 (2029) Lenh_Xe_Xac (2065) 34S
3 lose cym (1947) tomhi12 (2048) 24S
4 win tomhi12 (2034) Pky76 (1993) 15S
5 lose kinhphuyen (2079) tomhi12 (2049) 47S
6 lose tomhi12 (2065) kinhphuyen (2063) 52S
7 lose tomhi12 (2083) na1028nam (2006) 25S
8 win na1028nam (2020) tomhi12 (2069) 28S
9 win songtutay (2058) tomhi12 (2053) 19S
10 win tubua604 (1908) tomhi12 (2041) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tomhi12, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames