tnhocon2015
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1785 W116D51L219)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuacungvui1 (1856) tnhocon2015 (1796) 44S
2 win SatThu_one (1903) tnhocon2015 (1781) 50S
3 lose ACMlN (1912) tnhocon2015 (1790) 23S
4 lose TRUMTRUNGGA (1693) tnhocon2015 (1805) 15S
5 draw Tazran (1876) tnhocon2015 (1804) 55S
6 win Tazran (1837) tnhocon2015 (1791) 42S
7 lose kimyudd (1866) tnhocon2015 (1802) 72S
8 lose HetTienNet (1874) tnhocon2015 (1813) 25S
9 lose yanwenqing (1859) tnhocon2015 (1824) 21S
10 win nguoibien (1771) tnhocon2015 (1813) 23S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tnhocon2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames