titoe_khue1
Cờ nhanh: 2011 W545D23L439
Cờ chậm: 2128 W70D4L30)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose titoe_khue1 (2033) TinhCaCa (1815) 34F
2 win titoe_khue1 (2023) TinhCaCa (1825) 48F
3 win beatmeup (1983) titoe_khue1 (2008) 53F
4 lose titoe_khue1 (2025) beatmeup (1966) 37F
5 win GoodByeOne (2121) titoe_khue1 (2006) 40F
6 lose titoe_khue1 (2019) GoodByeOne (2108) 17F
7 draw EvilRyu (2170) titoe_khue1 (2010) 32F
8 lose titoe_khue1 (2039) Thienlyma08 (2080) 19F
9 lose titoe_khue1 (2056) Jessyhardjo (1994) 29F
10 win Jessyhardjo (2008) titoe_khue1 (2042) 23F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by titoe_khue1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames