titoe_khue1
Cờ nhanh: 2267 W587D26L464
Cờ chậm: 2010 W87D6L55)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose titoe_khue1 (2029) tom_jerry1 (1901) 51S
2 win tom_jerry1 (1913) titoe_khue1 (2017) 28S
3 lose Luugu (2040) titoe_khue1 (2032) 31S
4 win Luugu (2057) titoe_khue1 (2015) 27S
5 win dam_dbp (2015) titoe_khue1 (1999) 31S
6 lose titoe_khue1 (2015) dam_dbp (1999) 29S
7 lose TunL (1904) titoe_khue1 (2034) 23S
8 win titoe_khue1 (2020) dam_dbp (1974) 30S
9 lose dam_dbp (1956) titoe_khue1 (2038) 27S
10 win titoe_khue1 (2028) meocon0511 (1838) 47S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by titoe_khue1, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames