tindat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1994 W692D140L681)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tindat (1980) labatt (1915) 36S
2 lose tindat (1996) conmeoden (1967) 43S
3 win tindat (1979) makwokkeung (2018) 30S
4 lose PHUC_BINH (2044) tindat (1993) 45S
5 lose tindat (2008) PHUC_BINH (2029) 34S
6 win thinhvitinh1 (1959) tindat (1994) 32S
7 lose metallica07 (2142) tindat (2005) 12S
8 win tindat (1991) choikhongban (1933) 65S
9 lose Quan_vu (2037) tindat (2006) 26S
10 win tindat (1988) Quan_vu (2055) 21S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tindat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames