timvuivoiban
Cờ nhanh: 1873 W117D6L100
Cờ chậm: 1962 W2763D617L2482)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tuson2020 (1772) timvuivoiban (1984) 43S
2 lose timvuivoiban (2002) bigmosquito (1927) 33S
3 win bigmosquito (1941) timvuivoiban (1988) 28S
4 lose xiuxiu (2177) timvuivoiban (1998) 36S
5 lose timvuivoiban (2014) cotuong59 (1999) 26S
6 win cotuong59 (2015) timvuivoiban (1998) 35S
7 win timvuivoiban (1982) Giangnv (2014) 34S
8 lose Giangnv (1999) timvuivoiban (1997) 19S
9 lose hoangoclan (2070) timvuivoiban (2011) 57S
10 draw timvuivoiban (2010) PhLai (2069) 117S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by timvuivoiban, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames