tim8876737
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1702 W4088D798L4436)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tim8876737 (1676) tucali45 (1582) 37S
2 win tucali45 (1611) tim8876737 (1647) 24S
3 draw moi2009 (1648) tim8876737 (1647) 73S
4 lose tim8876737 (1657) Miau_DKI (1844) 14S
5 lose Miau_DKI (1833) tim8876737 (1668) 57S
6 lose HuyenMongVan (1696) tim8876737 (1683) 50S
7 lose tim8876737 (1699) HuyenMongVan (1680) 12S
8 lose tim8876737 (1715) Toi123 (1703) 47S
9 draw Toi123 (1703) tim8876737 (1715) 131S
10 win tim8876737 (1701) michaeltan (1658) 32S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tim8876737, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames