tigerpuma
Cờ nhanh: 1700 W16410D813L16002
Cờ chậm: 1473 W23D2L26)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tigerpuma (1685) toanpvvt (1677) 35F
2 win tigerpuma (1672) lakhe (1587) 26F
3 win tigerpuma (1658) lakhe (1601) 22F
4 lose tigerpuma (1675) mahouphao (1619) 37F
5 win tigerpuma (1659) sanjose12345 (1676) 43F
6 win tigerpuma (1643) hongjai (1669) 39F
7 lose tigerpuma (1660) ooTuna (1613) 43F
8 lose khanh (1682) tigerpuma (1675) 16F
9 lose khanh (1666) tigerpuma (1691) 33F
10 lose vietnam2015 (1696) tigerpuma (1707) 35F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tigerpuma, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames