tien_yen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2440 W102D11L21)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win whyisthat (2298) tien_yen (2428) 78S
2 win dududu1967 (2263) tien_yen (2417) 22S
3 win dududu1967 (2243) tien_yen (2406) 25S
4 win Totden4321 (2245) tien_yen (2395) 18S
5 win Totden4321 (2257) tien_yen (2383) 46S
6 win chuyenla (2157) tien_yen (2374) 43S
7 draw chuyenla (2151) tien_yen (2380) 39S
8 lose abba01 (2265) tien_yen (2400) 47S
9 lose abba01 (2244) tien_yen (2421) 70S
10 win zcj (2170) tien_yen (2412) 56S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tien_yen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames