tien_yen
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2471 W111D14L23)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win DoDau (2272) tien_yen (2461) 68S
2 win DoDau (2241) tien_yen (2452) 1S
3 win Yong866 (2269) tien_yen (2442) 48S
4 win Yong866 (2280) tien_yen (2431) 63S
5 win tandinh1965 (2275) tien_yen (2420) 1S
6 lose tuan5roi147 (2245) tien_yen (2441) 29S
7 draw ynhien (2205) tien_yen (2447) 52S
8 draw ScorpioKING (2207) tien_yen (2454) 82S
9 win emcoup888889 (2196) tien_yen (2446) 42S
10 win chuyenla (2250) tien_yen (2436) 66S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tien_yen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames