thuvan123
Cờ nhanh: 1629 W5250D297L4817
Cờ chậm: 1757 W1153D134L996)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thuvan123 (1630) DoiMoi1304 (1584) 78F
2 lose chirper (1582) thuvan123 (1648) 53F
3 win thuvan123 (1634) chirper (1596) 39F
4 win king321 (1627) thuvan123 (1618) 34F
5 lose thuvan123 (1634) king321 (1611) 61F
6 lose thuvan123 (1649) BinhN3 (1651) 34F
7 win DuongChau (1639) thuvan123 (1633) 28F
8 lose thuvan123 (1649) DuongChau (1623) 33F
9 win thuvan123 (1634) caymui (1602) 27F
10 win thuvan123 (1619) mabien (1609) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thuvan123, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames