thupq2015
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 2021 W740D191L602)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win hattieuot (1873) thupq2015 (2010) 60S
2 lose thupq2015 (2051) htlacduong (1886) 28S
3 win htlacduong (1910) thupq2015 (2027) 27S
4 win trauvang117 (2050) thupq2015 (2010) 26S
5 win thupq2015 (1992) trauvang117 (2068) 21S
6 lose phieudu2015 (1976) thupq2015 (2027) 41S
7 lose thupq2015 (2046) tri54auco (2263) 68S
8 draw thupq2015 (2041) audiq9 (2124) 102S
9 draw paulpxdang (2013) thupq2015 (2041) 45S
10 win paulpxdang (2029) thupq2015 (2025) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thupq2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames