thupq2015
Cờ nhanh: 1516 W1D0L0
Cờ chậm: 2081 W748D192L604)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thupq2015 (2098) vuong1964 (2042) 1S
2 win bathien01 (2114) thupq2015 (2082) 85S
3 win Hoa_Long (1842) thupq2015 (2073) 32S
4 lose tuananhth (1948) thupq2015 (2093) 24S
5 win tuananhth (1960) thupq2015 (2081) 52S
6 win Tranbinh2007 (1973) thupq2015 (2068) 39S
7 draw thupq2015 (2071) Tranbinh2007 (1970) 41S
8 win thanhluat (1895) thupq2015 (2060) 61S
9 win tu_hung (1953) thupq2015 (2047) 48S
10 win tu_hung (1966) thupq2015 (2034) 57S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thupq2015, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames