thuanmy_bavi
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1853 W1174D105L1148)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuanmy_bavi (1883) lequan (1911) 18S
2 lose doanxien (1908) thuanmy_bavi (1898) 53S
3 win thuanmy_bavi (1861) Hat_Cat (1950) 4S
4 draw thuanmy_bavi (1847) TUI_LA_VIT (2092) 12S
5 lose danny002 (1976) thuanmy_bavi (1872) 42S
6 lose thuanmy_bavi (1904) tinhvui (1897) 47S
7 win thuanmy_bavi (1875) tam_hue (1841) 45S
8 win tinhvui (1936) thuanmy_bavi (1838) 62S
9 lose BMW (1881) thuanmy_bavi (1869) 51S
10 lose Vankythe1 (1807) thuanmy_bavi (1907) 54S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thuanmy_bavi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames