thuandinh
Cờ nhanh: 1695 W314D19L322
Cờ chậm: 1971 W408D16L393)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thuandinh (1708) kevinheo2001 (1800) 38F
2 win thuandinh (1689) teaser (1817) 56F
3 lose thuandinh (1704) hoanganhtoan (1713) 32F
4 lose thuandinh (1719) coichungtao (1729) 36F
5 lose thuandinh (1733) bim24 (1767) 34F
6 win thuandinh (1717) hoanganhtoan (1735) 28F
7 win thuandinh (1702) ThangTran88 (1680) 23F
8 win thuandinh (1687) manhpham (1677) 54F
9 win thuandinh (1671) sauhoa (1695) 50F
10 win thuandinh (1656) hakhiem (1655) 34F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thuandinh, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames