thuadiemoi
Cờ nhanh: 1997 W889D171L931
Cờ chậm: 2033 W76D14L43)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thuadiemoi (1974) cano1 (1828) 10F
2 win cano1 (1854) thuadiemoi (1948) 12F
3 win thuadiemoi (1919) cano1 (1883) 16F
4 win cano1 (1916) thuadiemoi (1886) 19F
5 win thuadiemoi (1848) cano1 (1954) 23F
6 lose cano1 (1926) thuadiemoi (1876) 19F
7 lose thuadiemoi (1908) cano1 (1894) 20F
8 win cano1 (1929) thuadiemoi (1873) 28F
9 lose thuadiemoi (1909) gdeng (1842) 51F
10 win thuadiemoi (1879) meieu (1861) 14F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thuadiemoi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames