thua_nhe
Cờ nhanh: 2380 W53D3L4
Cờ chậm: 2451 W49D5L8)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thua_nhe (2429) drummerboy (2263) 56S
2 win rau_xanh (2398) thua_nhe (2397) 36S
3 draw rau_xanh (2398) thua_nhe (2397) 39S
4 win Kylexy (2347) thua_nhe (2367) 47S
5 win thua_nhe (2346) GayDanhCho (2161) 28S
6 draw thua_nhe (2358) GayDanhCho (2149) 24S
7 win tuyen72 (2007) thua_nhe (2345) 75S
8 lose thua_nhe (2422) drvietnam (2249) 35F
9 lose thua_nhe (2455) nghatthiep (2434) 48F
10 win thua_nhe (2436) timtim (2229) 21F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thua_nhe, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames