thoithem
Cờ nhanh: 1715 W705D16L691
Cờ chậm: 1839 W52D10L29)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thoithem (1838) thinoday (1885) 38S
2 win Hueroiban (1931) thoithem (1819) 45S
3 lose thoithem (1731) phuctin (1714) 33F
4 win phuctin (1730) thoithem (1715) 46F
5 win thoithem (1701) terrylee (1668) 23F
6 draw ngbrik (1736) thoithem (1824) 42S
7 lose viet4fun (1705) thoithem (1717) 28F
8 win hoa888 (1661) thoithem (1703) 56F
9 win thoithem (1688) hoa888 (1676) 38F
10 win Vitthaylong (1751) thoithem (1670) 18F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thoithem, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames