thitran91746
Cờ nhanh: 1443 W18D2L22
Cờ chậm: 1394 W3077D58L3644)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thitran91746 (1408) lbh (1456) 74S
2 lose thitran91746 (1425) Phitg (1385) 24S
3 win thitran91746 (1410) Phitg (1400) 33S
4 lose thitran91746 (1426) thanh1369 (1400) 49S
5 lose thitran91746 (1442) Ddusa (1441) 102S
6 win thitran91746 (1427) Van_2lua (1414) 76S
7 lose sametran1961 (1442) thitran91746 (1443) 30S
8 lose thitran91746 (1459) Saulucsix (1453) 42S
9 win phamhong (1489) thitran91746 (1442) 35S
10 lose thitran91746 (1458) kyang1232 (1434) 50S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thitran91746, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames