thitran91746
Cờ nhanh: 1468 W196D3L233
Cờ chậm: 1420 W3714D70L4363)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose TuanAnhC (1570) thitran91746 (1481) 32F
2 lose thitran91746 (1498) quinton (1445) 44F
3 win realwitch (1470) thitran91746 (1466) 34F
4 win thitran91746 (1449) fuan2 (1498) 34F
5 lose thitran91746 (1462) vui_ve_123 (1560) 52F
6 win thitran91746 (1448) boiboiT (1406) 28F
7 win thitran91746 (1431) beky (1479) 14F
8 lose beky (1464) thitran91746 (1446) 39F
9 win thitran91746 (1431) danyha (1429) 30F
10 win thitran91746 (1415) SauThai (1436) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thitran91746, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames