thieu_soai
Cờ nhanh: 2302 W46D4L10
Cờ chậm: 2287 W115D35L79)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win Manh_Xe_Om (2114) thieu_soai (2265) 35S
2 win Coviahe170 (2270) thieu_soai (2231) 27S
3 lose Master2006 (2228) thieu_soai (2265) 32S
4 lose thieu_soai (2296) Kim_Tra (2302) 15S
5 lose thieu_soai (2331) ngungohantin (2276) 18S
6 win Kim_Tra (2394) thieu_soai (2293) 12S
7 lose HaiLua2019 (2448) thieu_soai (2317) 28S
8 win cuongkh (1938) thieu_soai (2305) 14S
9 win thieu_soai (2285) vanhienct2 (2081) 46S
10 win firefox_____ (2293) thieu_soai (2251) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thieu_soai, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames