thiengmacong
Cờ nhanh: 2609 W103D11L52
Cờ chậm: 2544 W225D91L138)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win ThienThai (2723) thiengmacong (2568) 45F
2 win chikien668 (2440) thiengmacong (2517) 39S
3 lose doisuonggio (2720) thiengmacong (2592) 84F
4 draw Coolx (2587) thiengmacong (2513) 15S
5 win PhiMonDao (2693) thiengmacong (2552) 63F
6 lose thiengmacong (2584) English (2576) 84F
7 win zeros (1937) thiengmacong (2579) 19F
8 lose HongMonYen (2720) thiengmacong (2603) 42F
9 draw HongMonYen (2727) thiengmacong (2596) 67F
10 draw BuaLoBan (2727) thiengmacong (2588) 32F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thiengmacong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames