thiengmacong
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2251 W149D62L88)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thiengmacong (2292) lamltruong (2140) 41S
2 draw thiengmacong (2302) NE_HO_CAI (2130) 59S
3 draw thiengmacong (2313) NE_HO_CAI (2119) 27S
4 win thiengmacong (2292) Kiem_Vo_Anh (2106) 21S
5 win Caphe_amazon (2282) thiengmacong (2259) 40S
6 win Trum_San_Ga (2021) thiengmacong (2240) 21S
7 win thiengmacong (2212) ervin (2154) 33S
8 win Kiem_Vo_Anh (2103) thiengmacong (2186) 23S
9 lose thiengmacong (2222) Phu___ (2152) 45S
10 draw thiengmacong (2229) ngocthanh01 (2109) 126S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thiengmacong, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames