thichchoi02
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2033 W423D40L381)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thichchoi02 (2051) ngthanh (1953) 27S
2 lose thichchoi02 (2067) doanhtp (2044) 28S
3 lose thichchoi02 (2086) nienvui (1987) 36S
4 win thichchoi02 (2072) phandung (2014) 28S
5 lose thichchoi02 (2090) phandung (1996) 34S
6 draw thichchoi02 (2095) Trainuidoi (1894) 112S
7 win thichchoi02 (2082) DucDuyTP (2004) 55S
8 win thichchoi02 (2069) quanken (1981) 80S
9 win thichchoi02 (2055) phandung (2002) 27S
10 win thichchoi02 (2039) viChess (2042) 60S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thichchoi02, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames