thetruong75
Cờ nhanh: 1502 W3D0L3
Cờ chậm: 1635 W4152D503L4281)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thetruong75 (1620) wow (1593) 36S
2 lose wow (1576) thetruong75 (1637) 25S
3 win anh3v (1709) thetruong75 (1619) 27S
4 lose anh3v (1695) thetruong75 (1633) 27S
5 lose thetruong75 (1649) tuan0805 (1634) 19S
6 win Khiepchua (1585) thetruong75 (1635) 25S
7 win Khiepchua (1600) thetruong75 (1620) 27S
8 draw thetruong75 (1620) nhankythuq10 (1600) 49S
9 win nhankythuq10 (1616) thetruong75 (1604) 53S
10 win jaydennguyen (1652) thetruong75 (1586) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thetruong75, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames