thetrungchau
Cờ nhanh: 1565 W5095D189L5090
Cờ chậm: 1653 W56D1L41)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose bacdan (1596) thetrungchau (1580) 30F
2 lose thetrungchau (1596) bacdan (1580) 31F
3 lose thetrungchau (1614) gadoi (1530) 36F
4 lose atam (1761) thetrungchau (1625) 75F
5 win thetrungchau (1604) atam (1782) 43F
6 win thetrungchau (1590) chu77hoahung (1529) 48F
7 win thetrungchau (1580) vonhuvinh (1396) 23F
8 win thetrungchau (1569) vonhuvinh (1407) 32F
9 lose thetrungchau (1585) taxidriver (1567) 42F
10 win taxidriver (1583) thetrungchau (1569) 22F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thetrungchau, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames