thepdo
Cờ nhanh: 1481 W1D0L2
Cờ chậm: 1787 W2288D386L2257)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thepdo (1818) fops (1832) 41S
2 lose XeKhongBanh (1843) thepdo (1833) 23S
3 lose Clinton (1825) thepdo (1849) 54S
4 win thepdo (1833) Clinton (1841) 47S
5 lose batuan54 (1873) thepdo (1848) 48S
6 lose thepdo (1865) lad1510 (1822) 40S
7 lose Jeremy1350 (2152) thepdo (1881) 18S
8 win thepdo (1864) gary1145 (1920) 51S
9 win thepdo (1849) Ma_Sieu (1825) 48S
10 lose Too (1864) thepdo (1865) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thepdo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames