thepdo
Cờ nhanh: 1481 W1D0L2
Cờ chậm: 2069 W1963D318L1884)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thepdo (2085) tenthat (2054) 59S
2 lose thepdo (2104) tinman1134 (1994) 34S
3 lose thepdo (2123) Gauvang (2012) 21S
4 lose thepdo (2141) chochieudit (2047) 26S
5 lose MVanDang (2146) thepdo (2157) 19S
6 lose thepdo (2195) chessr1 (2081) 58S
7 win chessr1 (2109) thepdo (2167) 30S
8 win thepdo (2154) Maylaai (2070) 40S
9 win thepdo (2137) vivitran (2184) 52S
10 win thepdo (2124) chang68 (2039) 115S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thepdo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames