thepdo
Cờ nhanh: 1481 W1D0L2
Cờ chậm: 2083 W3530D641L3524)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose X_khien (2076) thepdo (2099) 41S
2 lose thepdo (2116) phuquyhn (2069) 38S
3 win Cocom (2082) thepdo (2101) 36S
4 win thepdo (2086) truechess (2059) 68S
5 win thepdo (2069) GietCONGSAN (2102) 77S
6 win thepdo (2055) vanthanha1 (2017) 61S
7 lose thepdo (2071) thiamfo (2067) 29S
8 lose Quantrong (2187) thepdo (2083) 38S
9 win thepdo (2066) hh00001 (2124) 86S
10 lose lithong (2041) thepdo (2083) 26S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thepdo, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames