themthit_cho
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2396 W62D30L24)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose xiexie (2588) themthit_cho (2406) 57S
2 win themthit_cho (2388) Hi_allFriend (2454) 54S
3 lose themthit_cho (2407) LuanN (2283) 45S
4 lose Tour2018 (2530) themthit_cho (2433) 30S
5 win themthit_cho (2420) suhuynh13 (2341) 73S
6 draw CuuVyHo (2529) themthit_cho (2417) 84S
7 draw themthit_cho (2414) CuuVyHo (2532) 51S
8 lose themthit_cho (2436) fmj_phituyet (2216) 153S
9 win themthit_cho (2426) fmj_phituyet (2226) 6S
10 draw CuuVyHo (2536) themthit_cho (2423) 31S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by themthit_cho, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames