themruou11
Cờ nhanh: 1837 W68D6L42
Cờ chậm: 2221 W344D99L234)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose themruou11 (2239) frank11435 (2152) 36S
2 lose XuanHong12 (2147) themruou11 (2258) 22S
3 win vo__danh2011 (2156) themruou11 (2245) 46S
4 win themruou11 (2235) conkhi123 (2057) 33S
5 lose themruou11 (2253) pp26 (2163) 36S
6 win themruou11 (2240) duylinh2103 (2156) 35S
7 lose themruou11 (2257) zcj (2216) 51S
8 win themruou11 (2242) danghien68 (2221) 103S
9 draw themruou11 (2243) anhlanh (2186) 25S
10 lose themruou11 (1852) tsmdktrove (1880) 45F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by themruou11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames