themruou11
Cờ nhanh: 1766 W36D2L16
Cờ chậm: 2210 W193D61L115)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win themruou11 (2194) danghien68 (2204) 40S
2 lose DngN2 (2284) themruou11 (2207) 44S
3 lose themruou11 (2221) DngN2 (2270) 41S
4 win themruou11 (2204) danghien68 (2237) 38S
5 win themruou11 (2193) Learner74 (2038) 47S
6 win themruou11 (2181) tinhtuongsea (2076) 25S
7 win themruou11 (2168) tethien (2074) 24S
8 lose themruou11 (2187) bobenla2000 (2086) 40S
9 lose themruou11 (2201) Duongqngai (2237) 59S
10 win themruou11 (2187) xishen (2136) 41S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by themruou11, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames