theeagle_usa
Cờ nhanh: 1594 W473D27L459
Cờ chậm: 2109 W931D369L731)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win theeagle_usa (1578) pmart (1610) 60F
2 win pmart (1628) theeagle_usa (1560) 46F
3 lose HoTran9535 (2157) theeagle_usa (2139) 14S
4 lose ervin (2296) theeagle_usa (2163) 41S
5 lose Samactuyet17 (2166) theeagle_usa (2179) 48S
6 win theeagle_usa (2163) Samactuyet17 (2182) 25S
7 lose theeagle_usa (2183) Kim_Tra (2372) 27S
8 draw Thaiuk (2055) theeagle_usa (2191) 36S
9 lose gietcongno (2097) theeagle_usa (2230) 20S
10 lose KR_LG (2258) theeagle_usa (2262) 68S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by theeagle_usa, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames