the_winner
Cờ nhanh: 1619 W405D41L446
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Robo (2267) the_winner (1624) 67F
2 lose Robo (2299) the_winner (1628) 57F
3 lose Robo (2313) the_winner (1632) 37F
4 lose Robo (2300) the_winner (1636) 31F
5 lose Robo (2226) the_winner (1642) 18F
6 draw Robo (2252) the_winner (1616) 89F
7 lose Robo (2276) the_winner (1620) 49F
8 lose Robo (2309) the_winner (1624) 53F
9 win Congloi_1990 (1627) the_winner (1624) 23F
10 lose the_winner (1782) trandung2017 (1827) 31F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by the_winner, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames