thautriet
Cờ nhanh: 1937 W310D29L271
Cờ chậm: 2404 W283D48L184)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win thautriet (1926) khongcan (1786) 24F
2 win khongcan (1798) thautriet (1914) 50F
3 win thautriet (1901) khongcan (1811) 31F
4 win khongcan (1825) thautriet (1887) 25F
5 win thautriet (1872) khongcan (1840) 45F
6 win khongcan (1856) thautriet (1856) 23F
7 win thautriet (1839) khongcan (1873) 35F
8 lose khongcan (1858) thautriet (1854) 44F
9 lose thautriet (1870) khongcan (1842) 62F
10 win khongcan (1858) thautriet (1854) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thautriet, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames