thapmuoisen
Cờ nhanh: 1922 W6070D631L5940
Cờ chậm: 1484 W0D0L1)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose Texas84 (1951) thapmuoisen (1937) 40F
2 win bg80 (1915) thapmuoisen (1922) 11F
3 win anhai (1908) thapmuoisen (1906) 17F
4 lose chessnut (1991) thapmuoisen (1919) 38F
5 lose muathubuon (1935) thapmuoisen (1934) 52F
6 lose daisutu (2104) thapmuoisen (1945) 27F
7 win Teslar (2081) thapmuoisen (1925) 42F
8 lose kas (1852) thapmuoisen (1943) 31F
9 win Calicotuong (1827) thapmuoisen (1931) 37F
10 win hanoi08 (1984) thapmuoisen (1913) 52F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thapmuoisen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames