thanhsanbg89
Cờ nhanh: 2100 W152D21L125
Cờ chậm: 2020 W231D48L203)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thanhsanbg89 (2037) trungson2012 (2004) 61S
2 draw trungson2012 (2003) thanhsanbg89 (2038) 69S
3 lose ThienLac (2004) thanhsanbg89 (2074) 27S
4 lose geza18 (2013) thanhsanbg89 (2092) 76S
5 win thanhsanbg89 (2078) geza18 (2027) 36S
6 lose fee (1976) thanhsanbg89 (2097) 33S
7 lose thanhsanbg89 (2118) liweiwu (2301) 54S
8 lose liweiwu (2278) thanhsanbg89 (2141) 26S
9 win tambatcuu (2151) thanhsanbg89 (2125) 114S
10 lose vo__danh2011 (2156) thanhsanbg89 (2140) 51S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhsanbg89, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames