thanhluat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2002 W2254D187L2132)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw thanhluat (1980) timothydnc (2439) 83S
2 lose timothydnc (2430) thanhluat (1989) 30S
3 lose thanhluat (1999) timothydnc (2420) 44S
4 lose timothydnc (2409) thanhluat (2010) 34S
5 lose gianthithanh (1906) thanhluat (2029) 50S
6 win thanhluat (2016) gianthithanh (1919) 50S
7 win takwah (1838) thanhluat (2005) 35S
8 win thanhluat (1994) takwah (1849) 36S
9 win thanhluat (1978) quockl (1995) 9S
10 win thanhluat (1965) quynhquang (1877) 35S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhluat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames