thanhluat
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1931 W2644D233L2479)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose KiemSiDaTinh (1936) thanhluat (1947) 27S
2 lose phu (1781) thanhluat (1968) 27S
3 lose thanhluat (1990) phu (1759) 49S
4 lose thanhluat (2009) lamvan (1885) 41S
5 win lamvan (1898) thanhluat (1996) 69S
6 lose thanhluat (2008) denhatcobac (2107) 56S
7 draw denhatcobac (2110) thanhluat (2005) 49S
8 win thanhluat (1996) JustPlay (1790) 34S
9 win JustPlay (1800) thanhluat (1986) 28S
10 win thanhluat (1973) wfirst (1880) 29S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhluat, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames