thanhliem76
Cờ nhanh: 2619 W222D18L145
Cờ chậm: 2619 W139D69L53)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw iphone_13 (2638) thanhliem76 (2618) 137S
2 draw iphone_13 (2639) thanhliem76 (2617) 168S
3 draw thanhliem76 (2623) QuangTrieu (2510) 59S
4 win ufo________ (2376) thanhliem76 (2605) 44S
5 draw CaRoNho (2581) thanhliem76 (2606) 48S
6 draw CaRoNho (2580) thanhliem76 (2607) 31S
7 draw MartelXO (2600) thanhliem76 (2607) 90S
8 draw MartelXO (2600) thanhliem76 (2607) 34S
9 draw MartelXO (2574) thanhliem76 (2609) 42S
10 draw MartelXO (2572) thanhliem76 (2611) 67S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhliem76, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames