thanhlam62
Cờ nhanh: 1467 W0D0L2
Cờ chậm: 1507 W2166D482L2749)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win cci (1504) thanhlam62 (1491) 35S
2 win thanhlam62 (1476) ThachXuan (1463) 28S
3 win Tpham735 (1496) thanhlam62 (1459) 72S
4 win MTSE (1410) thanhlam62 (1445) 35S
5 win vichihoang (1575) thanhlam62 (1425) 28S
6 lose cci (1465) thanhlam62 (1440) 69S
7 win thanhlam62 (1426) highway09 (1372) 31S
8 win thanhlam62 (1411) highway09 (1387) 25S
9 lose thanhlam62 (1426) cube (1439) 23S
10 lose thanhlam62 (1440) VanMinhN (1497) 30S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanhlam62, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames