thanh2811
Cờ nhanh: 1415 W24D0L44
Cờ chậm: 1475 W4606D369L5112)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose thangdkna (1511) thanh2811 (1490) 5S
2 lose thanh2811 (1507) minhky (1458) 94S
3 win minhky (1473) thanh2811 (1492) 31S
4 lose thienluke (1733) thanh2811 (1501) 11S
5 lose thanh2811 (1510) thienluke (1724) 26S
6 lose thanh2811 (1529) thanhkiet (1414) 31S
7 win POP (1545) thanh2811 (1513) 28S
8 win thanh2811 (1498) oizoioisuong (1497) 23S
9 win thanh2811 (1480) hoangmap (1578) 62S
10 draw thanh2811 (1480) covoiquat (1490) 90S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by thanh2811, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames