tequila
Cờ nhanh: 1420 W0D0L7
Cờ chậm: 1420 W256D14L505)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose VantroDo (1312) tequila (1387) 25S
2 win tequila (1373) VantroDo (1326) 18S
3 lose thienchien (1567) tequila (1383) 37S
4 lose tequila (1394) thienchien (1556) 73S
5 win tequila (1375) wainin (1485) 51S
6 lose wainin (1472) tequila (1388) 23S
7 lose tequila (1402) wainin (1458) 23S
8 lose wainin (1443) tequila (1417) 32S
9 lose tequila (1431) Thuongh (1486) 13S
10 lose Thuongh (1471) tequila (1446) 25S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tequila, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames