teoh888
Cờ nhanh: 1408 W8D0L15
Cờ chậm: 1971 W849D212L908)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win teoh888 (1950) DungV (1781) 45S
2 win thang_MADI (1970) teoh888 (1915) 20S
3 win teoh888 (1876) AnNinhQv (1992) 33S
4 draw cotuongken (1860) teoh888 (1877) 40S
5 win HoangKhang (1645) teoh888 (1858) 28S
6 win NguyenVanDo (1838) teoh888 (1826) 39S
7 win Xoac98 (1831) teoh888 (1792) 98S
8 draw sodo (1929) teoh888 (1784) 122S
9 lose teoh888 (1827) venommancer (1633) 48S
10 win khongminhvn (1840) teoh888 (1793) 20S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by teoh888, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames