teo01267
Cờ nhanh: 2179 W42D0L1
Cờ chậm: 2526 W81D3L4)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win teo01267 (2516) coSay (2311) 60S
2 win teo01267 (2504) wdcf1 (2385) 35S
3 lose Denpond (2545) teo01267 (2519) 47S
4 draw teo01267 (2519) Denpond (2545) 97S
5 win greatman2020 (2356) teo01267 (2508) 27S
6 win teo01267 (2496) greatman2020 (2368) 35S
7 win letam2 (2395) teo01267 (2483) 33S
8 win teo01267 (2469) letam2 (2409) 33S
9 win duylinh2103 (2231) teo01267 (2460) 33S
10 win duylinh2103 (2240) teo01267 (2451) 61S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by teo01267, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames