tedtredcoyen
Cờ nhanh: 1412 W8D0L14
Cờ chậm: 1580 W3104D213L4355)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose NgocPhat79 (1595) tedtredcoyen (1596) 15S
2 win tedtredcoyen (1580) HaoDinh (1589) 48S
3 lose NgocPhat79 (1584) tedtredcoyen (1596) 49S
4 win fantasio (1538) tedtredcoyen (1582) 107S
5 win Triton (1518) tedtredcoyen (1568) 20S
6 lose Ptp1 (1590) tedtredcoyen (1583) 26S
7 lose tedtredcoyen (1599) Ptp1 (1574) 23S
8 lose tedtredcoyen (1614) haunav (1643) 31S
9 win dzin80 (1730) tedtredcoyen (1594) 134S
10 win tedtredcoyen (1573) dzin80 (1751) 59S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tedtredcoyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames