tedtredcoyen
Cờ nhanh: 1443 W272D4L320
Cờ chậm: 1438 W4161D260L5530)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tedtredcoyen (1459) win888 (1431) 53F
2 lose tedtredcoyen (1474) nhtho (1477) 41F
3 win cwong449 (1409) tedtredcoyen (1460) 33F
4 lose tedtredcoyen (1478) cwong449 (1391) 21F
5 lose fujitsu (1525) tedtredcoyen (1493) 55F
6 lose tedtredcoyen (1509) fujitsu (1509) 26F
7 lose tuaneuro (1522) tedtredcoyen (1525) 29F
8 win tedtredcoyen (1509) tuaneuro (1538) 15F
9 win tedtredcoyen (1495) erdao (1444) 31F
10 win tedtredcoyen (1481) bibabibo (1428) 17F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tedtredcoyen, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames