tdoan72
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1853 W95D6L75)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tdoan72 (1837) kem (1862) 49S
2 win tdoan72 (1821) wtcloop (1829) 24S
3 win K1423 (1876) tdoan72 (1803) 21S
4 win tdoan72 (1784) K1423 (1895) 21S
5 win binh_nhat01 (1686) tdoan72 (1771) 28S
6 win tdoan72 (1757) binh_nhat01 (1700) 63S
7 lose tdoan72 (1774) chunhatbuon (1724) 34S
8 win chunhatbuon (1739) tdoan72 (1759) 21S
9 win tdoan72 (1749) Chim_Xanh (1578) 69S
10 win tieulyphidao (1639) tdoan72 (1736) 13S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tdoan72, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames