tci
Cờ nhanh: 2007 W2073D286L2067
Cờ chậm: 1936 W186D31L134)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win jaimewu (1803) tci (1924) 5S
2 lose duythang02 (1991) tci (2024) 24F
3 lose kiemtiensinh (1933) tci (1940) 43S
4 win hothu (1825) tci (1928) 31S
5 win hothu (1838) tci (1915) 26S
6 win tapchoi001 (1844) tci (1901) 108S
7 win vdhuynh0505 (2045) tci (1859) 31S
8 win macdinhthang (1835) tci (1844) 63S
9 lose caphemayngan (1899) tci (1858) 38S
10 win Lam17 (2134) tci (1984) 30F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tci, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames