taydocttc
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 1914 W3495D780L3448)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win taydocttc (1899) binhpin (1877) 99S
2 lose binhpin (1860) taydocttc (1916) 43S
3 lose MVanDang (1961) taydocttc (1931) 53S
4 win Victordam (1845) taydocttc (1918) 37S
5 lose taydocttc (1931) Mung (2005) 44S
6 lose Mung (1991) taydocttc (1945) 36S
7 lose taydocttc (1960) thucbmt (1851) 22S
8 win thucbmt (1861) taydocttc (1950) 22S
9 draw un007 (1979) taydocttc (1950) 71S
10 lose taydocttc (1966) xhzhang09 (1966) 39S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taydocttc, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames