tap103
Cờ nhanh: 2059 W80D4L19
Cờ chậm: 2172 W577D201L524)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose hoangphuc196 (1974) tap103 (2217) 26S
2 win Hoakh (2347) tap103 (2175) 49S
3 lose bar24h (1969) tap103 (2197) 21S
4 win hainam42 (1964) tap103 (2188) 23S
5 lose ybuimme (2036) tap103 (2209) 21S
6 lose ybuimme (2014) tap103 (2231) 14S
7 win gala19 (2196) tap103 (2216) 19S
8 win tap103 (2200) gala19 (2212) 17S
9 lose tap103 (2221) AntonioDo (2022) 25S
10 lose tap103 (2243) AntonioDo (2000) 17S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tap103, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames