tap103
Cờ nhanh: 2147 W82D4L19
Cờ chậm: 2247 W959D423L874)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tap103 (2286) tri54auco (2168) 35S
2 win Cotan19 (2172) tap103 (2260) 40S
3 draw AnthonyN (2440) tap103 (2255) 32S
4 lose ong_ke_day (2251) tap103 (2289) 10S
5 win gala19 (2302) tap103 (2255) 20S
6 win ynhien (2202) tap103 (2241) 24S
7 win tap103 (2224) duylinh2103 (2258) 41S
8 lose tap103 (2267) Bilo (2077) 75S
9 lose Quantrong (2104) tap103 (2288) 6S
10 win hongki (2130) tap103 (2277) 1S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tap103, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames