taothao2412
Cờ nhanh: 1844 W2427D218L2261
Cờ chậm: 1672 W589D85L504)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose taothao2412 (1860) dzungimex (1847) 39F
2 win dzungimex (1863) taothao2412 (1844) 33F
3 win taothao2412 (1831) tshung11 (1761) 35F
4 win tshung11 (1775) taothao2412 (1817) 39F
5 win taothao2412 (1803) bobi678 (1750) 45F
6 lose taothao2412 (1817) RedRiver80 (1855) 42F
7 win zfyuca (1774) taothao2412 (1802) 47F
8 lose hehehaha (1760) taothao2412 (1819) 27F
9 lose taothao2412 (1837) hehehaha (1742) 35F
10 win taothao2412 (1815) suker (2040) 29F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taothao2412, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames