taothao2412
Cờ nhanh: 1896 W4540D409L4205
Cờ chậm: 1672 W589D85L504)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose ducluyen (1904) taothao2412 (1912) 41F
2 win taothao2412 (1897) blackcoffee (1888) 14F
3 win blackcoffee (1904) taothao2412 (1881) 32F
4 win chuchau (1843) taothao2412 (1866) 49F
5 win conem (1820) taothao2412 (1851) 33F
6 win taothao2412 (1835) chandai9x (1847) 35F
7 lose vuaco (1949) taothao2412 (1847) 37F
8 lose taothao2412 (1869) melbourne (1648) 36F
9 win binam (1841) taothao2412 (1854) 50F
10 win taothao2412 (1837) autopia (1872) 40F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by taothao2412, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames