tantotbien21
Cờ nhanh: 1700 W250D20L269
Cờ chậm: 1500 W0D0L0)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win HungN5 (1661) tantotbien21 (1685) 38F
2 win tantotbien21 (1669) HungN5 (1677) 17F
3 lose tantotbien21 (1680) wigg (1845) 21F
4 lose covi_2021 (1718) tantotbien21 (1695) 53F
5 lose Phonghaiduon (1792) tantotbien21 (1708) 27F
6 win tantotbien21 (1687) rainfield (1862) 48F
7 win rainfield (1884) tantotbien21 (1665) 53F
8 lose tantotbien21 (1680) cothu_pthiet (1712) 23F
9 lose tantotbien21 (1695) cothu_pthiet (1697) 47F
10 lose chuyenthua (1765) tantotbien21 (1709) 28F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tantotbien21, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames