tanorth
Cờ nhanh: 1964 W1843D58L1793
Cờ chậm: 1900 W700D41L633)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 lose tanorth (1981) hanoi2021 (1931) 48F
2 lose tanorth (1997) daisutu (1969) 10F
3 lose tanorth (2014) Manh1960 (1962) 35F
4 lose tanorth (2026) qwaszxer1 (2146) 32F
5 draw tanorth (2026) Khong (2022) 58F
6 win tanorth (2008) kimxa_2020 (2089) 12F
7 win tanorth (1995) Pdung_cm (1915) 24F
8 lose DaShu (2136) tanorth (2007) 41F
9 win tanorth (1986) DaShu (2157) 27F
10 win tanorth (1975) dele (1835) 46F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tanorth, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames