tam_thoi_nhi
Cờ nhanh: 1815 W156D9L121
Cờ chậm: 1867 W143D18L103)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 win tueminh2509 (1744) tam_thoi_nhi (1855) 31S
2 win sonthuong (1841) tam_thoi_nhi (1798) 54F
3 win vvviet (1764) tam_thoi_nhi (1783) 65F
4 win tam_thoi_nhi (1767) vvviet (1780) 31F
5 win tam_thoi_nhi (1754) SIEU___LI (1661) 33F
6 win SIEU___LI (1675) tam_thoi_nhi (1740) 32F
7 win tam_thoi_nhi (1726) tuanscr (1684) 27F
8 lose tam_thoi_nhi (1742) jacklyn (1742) 34F
9 win jacklyn (1759) tam_thoi_nhi (1725) 22F
10 lose TrieuTuLong (1752) tam_thoi_nhi (1757) 16F
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tam_thoi_nhi, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames