tam6411
Cờ nhanh: 1500 W0D0L0
Cờ chậm: 2472 W210D168L109)
# Kết quả Đỏ Đen Nước
1 draw tam6411 (2476) hendeleter (2335) 29S
2 draw hendeleter (2331) tam6411 (2480) 24S
3 lose tam6411 (2491) AikeuTuido (2637) 74S
4 lose AikeuTuido (2625) tam6411 (2503) 24S
5 draw tam6411 (2502) Hi_allFriend (2558) 39S
6 draw Hi_allFriend (2559) tam6411 (2501) 5S
7 lose tam6411 (2532) KinhDoChess (2547) 76S
8 draw tam6411 (2528) yoyofun (2603) 21S
9 draw yoyofun (2608) tam6411 (2523) 41S
10 draw BQD (2454) tam6411 (2525) 34S
Nhấn vào số thứ tự của ván cờ để xem ván cờ ở dạng WXF. Nhấn vào kết quả trận đấu để xem. For the next 10 games by tam6411, click here.

Điền tên thành viên bạn muốn xem hồ sơ cờ tướng. Nếu có quá nhiều ván cờ của thành viên đó, bạn có thể cho biết thêm số ván bạn muốn, cũng như ván bắt đầu.

Thành viên:
Loại cờ: Tất cả Chậm Nhanh
Bắt đầu:
Số ván:
CXQ Vinagames